คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประกวดตราสัญลักษณ์ของสโมสรนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประกวดตราสัญลักษณ์ของสโมสรนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมงานประกวดตราสัญลักษณ์ของสโมสรนักศึกษาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดการประกวดตราสัญลักษณ์ประจำสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒.เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีส่วมร่วมในการออกแบบตราสัญลักษณ์ของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กฏและกติกาการแข่งขัน

๑. ต้องไม่คัดลอกหรือทำซ้ำผลงาน

๒. ต้องสื่อความหมายความเป็นสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓. ต้องใช้สีเหลืองเป็นหลักในสัญลักษณ์

๔. วาดและระบายสีหรือพิมพ์ลงกระดาษ A4 ขนาดให้เหมาะสมชัดเจน

๕. สามารถส่งได้คนละไม่เกิน 2 ผลงาน

๖. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องมาน าเสนอผลงานด้วยตัวเอง

๗. ต้องใส่ชื่อ สกุล รหัสนักศึกษา สาขา ชั้นปี และ เบอร์โทรศัพท์เริ่มส่งได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ – ๑๖ตุลาคม ๒๕๖๓

คุณสมบัติในการแข่งขัน

-เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีภาคปกติคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาลัยราชภัฏนครสวรรค์เท่านั้น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประกวดตราสัญลักษณ์ของสโมสรนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอบคุณที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *