สสวท. รับสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สสวท. รับสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สสวท. รับสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Scientific and Mathematical Literacy) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้สมัครสอบต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2563 สัญชาติไทย

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://sml63.ipst.ac.th

ข้อมูลประกอบการสมัครสอบได้แก่ ผลการเรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

กำหนดการสอบวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 -12.00 น.

ประกาศผลสอบวันที่ 4 ธันวาคม 2563

ผู้ที่มีผลคะแนนอยู่ในลำดับที่ 1 – 200 จะได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

สำหรับผู้เข้าสอบที่ประสงค์จะสมัครรับทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษาในประเทศ (ปริญญาตรี โท เอก) สามารถนำผลคะแนนการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประกอบการพิจารณาการรับทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผู้เข้าสอบที่ประสงค์สมัครรับทุนต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 85 ขึ้นไป

สอบถามที่ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) สสวท. โทร. 0 2392-4021 ต่อ 2308 – 2310 หรือ smltest@ipst.ac.th

ขอบคุณที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *