อินทัชขอเชิญน้องๆเยาวชน ตั้งแต่ ป.4 ถึง มหาวิทยาลัย สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเข้าประกวด ชิงทุนการศึกษารวม 1,415,000 บาท

อินทัชขอเชิญน้องๆเยาวชน ตั้งแต่ ป.4 ถึง มหาวิทยาลัย สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเข้าประกวด ชิงทุนการศึกษารวม 1,415,000 บาท

อินทัชขอเชิญน้องๆเยาวชน ตั้งแต่ ป.4 ถึง มหาวิทยาลัย สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเข้าประกวด ชิงทุนการศึกษารวม 1,415,000 บาท

ในโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” ปีที่ 14

เลือกหัวข้อ “ฉันรักเมืองไทย” หรือ “รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกของเรา” 

โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 (ประจำปี 2563)

รายละเอียดโครงการ

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน คิด วิเคราะห์ ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดสิ่งที่อ่านออกมาเป็นผลงานศิลปะตามจินตนาการของตนเอง เพื่อส่งเข้าประกวดชิงรางวัลทุนการศึกษา

ในปี 2563 การประกวดได้มีหัวข้อให้เลือก 2 หัวข้อ 1)“ฉันรักเมืองไทย” หรือ 2)“รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลกของเรา” เพื่อให้เยาวชนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ ทั้งในเรื่องของการมองเมืองไทยในรูปแบบที่อยากเห็น หรืออยากให้เป็นในอนาคต และการคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกระแสของโลกที่ทุกคนควรช่วยกันอนุรักษ์

วัตถุประสงค์

  • เชิดชูและสืบสานความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งด้านวรรณศิลป์และทัศนศิลป์
  • ส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักการอ่าน
  • กระตุ้นให้เยาวชนคิด วิเคราะห์ ตีความ ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ และนำเสนอเป็นผลงานศิลปะ
  • ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการใช้ online platform เพื่อสื่อสารแบบ 2 ทาง และสนับสนุน knowledge sharing ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีปัจจุบัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 4 – 6
  • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมในการสมัคร คลิก

โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 (ประจำปี 2563)

ขอบคุณที่มา : intouchstation.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *