ความรุนแรงและการละเมิดเด็กในโรงเรียนเกิดขึ้นจากอะไร?

ความรุนแรงและการละเมิดเด็กในโรงเรียนเกิดขึ้นจากอะไร?

ความรุนแรงและการละเมิดเด็กในโรงเรียนเกิดขึ้นจากอะไร ?

“ครู” ที่ไม่ได้มีจิตสำนึกวิญญาณครู ไม่เคารพสิทธิเด็ก ไม่มีความรู้ในการพัฒนาเด็ก ไม่มีเครื่องมือในการบริหารห้องเรียน พัฒนาวินัยเชิงบวก ไม่มีทักษะการบริหารด้านสังคมและอารมณ์

“ผู้บริหาร” ที่ปล่อยปละละเลย ไม่ให้ความสำคัญในการคุ้มครองเด็ก ระบบคัดกรองและพัฒนาครูที่ล้มเหลว เลือกรับบุคลากรที่ไม่มีคุณสมบัติ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย มุ่งเน้นการทำกำไรจากธุรกิจโรงเรียน

“ระบบ” ที่มีช่องโหว่ ทำให้ผู้บริหารที่ไม่มี จริยธรรมเอาเปรียบระบบ ส่งผลไปที่เด็กโดยตรง ใบประกอบวิชาชีพครูที่มีก็ยังไม่ได้เป็นเครื่องการันตี เป็นปัญหาสะสมมานาน ทั้งในการได้มาซึ่งใบประกอบวิชาชีพและคุณภาพของผู้ถือใบประกอบวิชาชีพ แต่ในกรณีที่เป็นข่าวอยู่ คือไม่มีในประกอบวิชาชีพใดๆ

โรงเรียนในประเทศไทยมีน้อยโรงเรียนมากที่มี นโยบายคุ้มครองเด็ก (Child Protection Policy) ที่ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการคัดสรรบุคลากร ระเบียบการปฏิบัติงาน การแจ้งเคส การสอบสวน และการช่วยเหลือเด็ก แต่ที่มากกว่านั้นคือการพัฒนา ครู พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่ ให้ตระหนักถึงสิทธิเด็ก และ การพัฒนาในการจัดการศึกษาและเลี้ยงดูเชิงบวก

เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องมีการยกเครื่องในเรื่องทัศนคติ และการปฏิบัติทั้งในระดับบุคคล องค์กร และระบบ

และที่สำคัญที่สุดในระดับบุคคล ถ้าคนที่อาสามาดูแลลูกคนอื่น ที่เรียกตัวเองว่า “ครู” ไม่มีจิตใจที่มีความเมตตา ไม่สามารถควบคุมตัวเอง และไม่สามารถเอาผลประโยชน์ของเด็ก เป็นที่ตั้งสูงสุดในการประกอบวิชาชีพได้ก็ควรออกไปจากวงการการศึกษา

ความรุนแรงและการละเมิดเด็กในโรงเรียนเกิดขึ้นจากอะไร?
ความรุนแรงและการละเมิดเด็กในโรงเรียนเกิดขึ้นจากอะไร?

ขอบคุณที่มา : Dr Prae Seributra

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *