มาแล้ว!! แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้

มาแล้ว!! แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเรื่องการให้ทุกโรงเรียนปรับลดการสั่งการบ้าน และ ใช้การเรียนในรูปแบบออนไลน์เข้ามาเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน เพราะ ปัจจุบันเด็กสามารถเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ในระบบออนไลน์หรือเทคโนโลยีได้ ดังนั้น การบ้านก็อาจจะปรับลด ปริมาณลง หรือทําให้มีความสอดคล้องกับสื่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน และในส่วนของการวัดและประเมินผล โดยใช้การสอบก็จะต้องมีการปรับลด หรือใช้การวัดผลผ่านการทํากิจกรรม การปฏิบัติงานของเด็ก หรือประเมิน จากผลงานที่ได้รับมอบหมายจากครู

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานตามนโยบาย – ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษามีความเข้าใจที่ชัดเจน สามารถ นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งสถานศึกษาดําเนินการต่อไป

มาแล้ว!! แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้
มาแล้ว!! แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้
มาแล้ว!! แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

หนังสือ ศธ 40010 / ว 2679 แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มการเรียนรู้

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ ครูอาชีพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *