มาแล้ว !! โครงการทุนรัฐบาลเกาหลี ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2564

มาแล้ว !! โครงการทุนรัฐบาลเกาหลี ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ Korean Government Scholarship Program โครงการทุนรัฐบาลเกาหลีประจำปี 2564 ระดับปริญญาตรี

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี ผลการเรียนดี โดยรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจะสนับสนุนค่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายประจำวัน ให้แก่ผู้ได้รับทุนได้ศึกษา เกี่ยวกับประเทศเกาหลี สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารที่ใช้ในการสมัครได้ตามไฟล์แนบ

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการสมัคร ต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยและส่งทางไปรษณีย์ไทยแบบลงทะเบียนหรือแบบด่วน(EMS) เท่านั้น มาตามที่อยู่ที่แจ้งให้ทราบ โดยเอกสารต้องถึง ภายในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563

● ส่งเอกสาร : เอกสารทั้งหมดต้องถึงภายใน 12 ตุลาคม 2563

● วิธีการส่ง : ทางไปรษณีย์ไทยแบบลงทะเบียนหรือแบบด่วน (EMS) เท่านั้น * ไม่สามารถส่งทางแมสเซนเจอร์ได้ (เช่น ไลน์แมน),ไม่สามารถมาส่งด้วยตนเองได้

คะแนนพิเศษ

● ลูกหลานของทหารผ่านศึกเกาหลีจะได้รับคะแนนเพิ่มอีก 5% จากคะแนนทั้งหมดในรอบคัดเลือกเอกสาร

(Descendants of Korea War veterans will receive additional 5% of the total marks.)

● ผู้ที่มีผลคะแนนสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี(TOPIK) ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป จะได้รับคะแนนเพิ่มอีก 10% จากคะแนนทั้งหมดในรอบคัดเลือกเอกสาร

(Applicants who received TOPIK level 3 or above will be given additional 10% points of the total marks during the evaluation.)

คำแนะนำเพิ่มเติม (สำคัญ)

● หลักฐานยืนยันสัญชาตินั้น ต้องแนบเอกสารหลักฐานแสดงสัญชาติและแสดงความสัมพันธ์ของผู้สมัคร บิดามารดา โดยต้องส่งใบสูติบัตรหรือ สำเนาทะเบียนบ้านอย่างใดอย่างหนึ่ง(แนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและบิดามารดา)

● ผู้ที่ต้องการสมัครมหาวิทยาลัยโคเรีย (Korea University) ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยได้ที่ไฟล์แนบ และตรวจสอบระเบียบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน

[ข้อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดการสมัครโครงการทุน 2021 Korean Government Scholarship Program (GKS) ทุนรัฐบาลเกาหลี ประจำปี 2564 ระดับปริญญาตรี]

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้การเปิด-ปิดภาคเรียนของโรงเรียนในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงทำให้ปัจจุบันนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่สามารถสมัครรับทุนรัฐบาลเกาหลีประจำปี 2564 ได้

● สาเหตุ : เงื่อนไขและข้อกำหนดในการสมัครทุนรัฐบาลเกาหลี คือจำเป็นจะต้องส่งเอกสารใบจบการศึกษาภายในวันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 แต่ในเวลาดังกล่าว (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปัจจุบัน) ยังเรียนไม่จบ และไม่สามารถส่งเอกสารใบจบการศึกษาและใบผลคะแนนเกรดเฉลี่ยได้

สำหรับผู้สนใจสมัครรับทุนรัฐบาลเกาหลี จำเป็นต้องส่งเอกสารแสดงความสัมพันธ์ในครอบครัว

● สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น

เนื่องด้วยมีการโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องขอความกรุณาให้ตรวจสอบและศึกษาจากคำแนะนำการสมัครที่อัพโหลดให้ที่หน้าเพจหรือทาง เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ก่อน (รายละเอียดคำแนะนำ ไม่มีแปลเป็นภาษาไทย)

[ลิงค์แนบ]

2021 GKS-U Application Guidelines (English)

https://drive.google.com/…/1vAbj4H2ST5hHZq7fhZc…/view…

2021 GKS-U Application Guidelines (Korean):

https://drive.google.com/…/1aCbG3aLBaKgR…/view…

2021 GKS-U Application Form:

https://drive.google.com/…/1zSusoFsCvASREJ0AYyI…/view…

2021 GKS-U Overview of Univ.(Embassy Track):

https://drive.google.com/…/1dKv8kgNI9w7HnfczFpF…/view…

2021 GKS-U Available Department:

https://drive.google.com/…/1oAy…/view…

2021 GKS-U-FAQ :

https://drive.google.com/…/1riSxSeEmotQghZNiKjO…/view…

[Korea University] Additional Document

https://drive.google.com/…/1QCqwcQpUPWQ3-DICa5…/view…

สอบถามเพิ่มเติม (ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย)

Tel: 02-115-1027, E-mail: kec9977@gmail.com

(จันทร์ ∼ ศุกร์ 08:30 น. ∼ 17:00 น. พักกลางวัน 12:00 น.∼ 13:00 น.)

[2021 한국정부초청장학프로그램(GKS) 학부과정 태국지역 장학생 선발 계획 안내]

한국 정부는 매년 전 세계 우수한 고등학교 졸업자들이 한국의 대학에서 꿈을 펼칠 수 있도록 학부과정 장학생으로 선발하여 대학 등록금, 항공료, 생활비 등을 지원하고 있습니다.

지원자격, 필요한 서류 등 자세한 내용은 첨부된 파일을 참조하시기 바랍니다.

관심이 있는 학생은 필요한 서류를 준비하여 2020년 10월 12일(월)까지 안내 드린 주소로 보내주시기 바랍니다.

● 제출기한 : 2020. 10. 12(월) 도착분에 한함

● 발송방법 : 우체국 등기(EMS)만 가능 * 오토바이 택배 (예 : Line Man), 방문접수 불가

가산점 부여

● 한국전쟁 참전용사의 후손에게 서류심사 총점의 5% 가산점 부여(Descendants of Korea War veterans will receive additional 5% of the total marks.)

● TOPIK 3급 이상 취득자는 서류심사 총점의 10% 가산점 부여

(Applicants who received TOPIK level 3 or above will be given additional 10% points of the total marks during the evaluation.)

기타 안내

● 지원자의 출신 국가 정부에서 발행한 출생증명서 원본과 가족관계증명서 원본 중에 반드시 하나를 제 출해야 함. (지원자와 지원자 부모의 여권 사본 또는 신분증 사본 제출)

● 고려대학교의 경우, 국립국제교육원 제공 양식과 더불어 추가적으로 요구하는 필수 서류가 있으니 붙임 파일을 참고하시고 모집단위를 정확히 확인하여 주시기 바랍니다.

첨부된링크

2021 GKS-U Application Guidelines (English)

https://drive.google.com/…/1vAbj4H2ST5hHZq7fhZc…/view…

2021 GKS-U Application Guidelines (Korean):

https://drive.google.com/…/1aCbG3aLBaKgR…/view…

2021 GKS-U Application Form:

https://drive.google.com/…/1zSusoFsCvASREJ0AYyI…/view…

2021 GKS-U Overview of Univ.(Embassy Track):

https://drive.google.com/…/1dKv8kgNI9w7HnfczFpF…/view…

2021 GKS-U Available Department:

https://drive.google.com/…/1oAy…/view…

2021 GKS-U-FAQ :

https://drive.google.com/…/1riSxSeEmotQghZNiKjO…/view…

[고려대학교] 추가 제출 요청 서류 (Additional Document)

https://drive.google.com/…/1QCqwcQpUPWQ3-DICa5…/view…

문의 (주태국 한국교육원)

Tel: 02-115-1027, E-mail: kec9977@gmail.com

(월∼금 08:30 ∼ 17:00, 점심시간 12:00 ∼ 13:00 제외)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

มาแล้ว !! โครงการทุนรัฐบาลเกาหลี ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2564

ขอบคุณที่มา : Study in Korea for Thais

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *