มาแล้ว !! TCAS 64 พระนครเหนือ รอบที่ 1 Portfolio

มาแล้ว !! TCAS 64 พระนครเหนือ รอบที่ 1 Portfolio

TCAS 64 พระนครเหนือ รอบที่ 1 Portfolio **ระเบียบการมีอัปเดตเรื่อย ๆ

– คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตปราจีนบุรี รับวุฒิ ปวส. : รับสมัคร 8 ก.ย. – 2 พ.ย. 63
– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับวุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส. : รับสมัคร 1 ต.ค. – 14 ธ.ค. 63
– วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับวุฒิ ปวส. : รับสมัคร 9 – 29 ต.ค. 63
– คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตปราจีนบุรี : รับสมัคร 11 ก.ย. – 14 ธ.ค. 63
– คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล โครงการโควตานักศึกษาเรียนดี : รับสมัคร 1 ต.ค. – 14 ธ.ค. 63
– คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตระยอง โควตาเรียนดี : รับสมัคร 1 ต.ค. – 14 ธ.ค. 63
– คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตระยอง โควตาเรียนดี : รับวุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส  รับสมัคร 1 ต.ค. – 14 ธ.ค. 63
– คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาเขตปราจีนบุรี รับวุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส. : รับสมัคร 1 ต.ค. – 14 ธ.ค. 63
– คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับวุฒิ ม.6 : รับสมัคร 1- 18 ธ.ค. 63 
– คณะอุตสาหกรรมเกษตร โควตาเรียนดี : รับสมัคร 1 ต.ค. – 14 ธ.ค. 63
– คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตปราจีนบุรี โควตาเรียนดี : รับสมัคร 1 ต.ค. – 14 ธ.ค. 63
– คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตปราจีนบุรี โควตา PORTFOLIO รับวุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส. : รับสมัคร 1 ต.ค. – 14 ธ.ค. 63
– คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตปราจีนบุรี รับวุฒิ ปวส. : รับสมัคร 1 ต.ค. – 14 ธ.ค. 63
– คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตระยอง รับวุฒิ ม.6 / ปวช. : รับสมัคร 1 ต.ค. – 15 พ.ย. 63

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– กำลังศึกษาอยูชั้น ม. 6 
– วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. ตามที่โครงการสมัครกำหนด
– GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่โครงการสมัครกำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

– สอบสัมภาษณ์
– แฟ้มสะสมผลงาน

การสมัคร- สมัครผ่านเว็บไซต์ 

**TCAS 64 เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน My TCAS วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป**

กำหนดการรับสมัคร
: 30 ก.ย. – 14 ธ.ค. 63

**วันรับสมัครขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ ดูที่ระเบียบการโครงการที่เลือกสมัคร**

ระเบียบการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิก<<

ขอบคุณที่มา : trueplookpanya.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *