ประกวดแข่งขันทักษะศิลปะ “เพาะช่างศิลปกรรม : Poh-Chang Arts Contest 2020” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท หมดเขต 15 พ.ย. 63

ประกวดแข่งขันทักษะศิลปะ “เพาะช่างศิลปกรรม : Poh-Chang Arts Contest 2020” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท หมดเขต 15 พ.ย. 63

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประกวดตราสัญลักษณ์ของสโมสรนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประกวดตราสัญลักษณ์ของสโมสรนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งประกวดผลงานภาพยนตร์สั้น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 660,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งประกวดผลงานภาพยนตร์สั้น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 660,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Read more

กลับมาตามคำเรียกร้อง ! โครงการ ThaiHealth Inno Awards 3 รับสมัครคนรุ่นใหม่ที่รักความท้าทาย มีหัวใจสร้างสรรค์ ส่งไอเดียประกวด “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

กลับมาตามคำเรียกร้อง ! โครงการ ThaiHealth Inno Awards 3 รับสมัครคนรุ่นใหม่ที่รักความท้าทาย มีหัวใจสร้างสรรค์ ส่งไอเดียประกวด “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

Read more

ขอเชิญน้องๆ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ Honda Super Idea Contest ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญน้องๆ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ Honda Super Idea Contest ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

Read more

ขอเชิญชวนน้องๆ ในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ร่วมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า ในโครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิดเพื่อชุมชน ปี 2”

ขอเชิญชวนน้องๆ ในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ร่วมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า ในโครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิดเพื่อชุมชน ปี 2”

Read more

อินทัชขอเชิญน้องๆเยาวชน ตั้งแต่ ป.4 ถึง มหาวิทยาลัย สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเข้าประกวด ชิงทุนการศึกษารวม 1,415,000 บาท

อินทัชขอเชิญน้องๆเยาวชน ตั้งแต่ ป.4 ถึง มหาวิทยาลัย สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเข้าประกวด ชิงทุนการศึกษารวม 1,415,000 บาท

Read more