มาแล้ววว! ปฏิทินการรับสมัคร TCAS64 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

มาแล้ววว! ปฏิทินการรับสมัคร TCAS64 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

Read more

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 30 และเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 16.00 น. และ รอบเวลา 19.00 น.

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 30 และเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 รอบเวลา 16.00 น. และ รอบเวลา 19.00 น.

Read more

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศแจ้งบัณฑิตและผู้ร่วมงานทุกท่าน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กำหนดการและขั้นตอนการคัดกรอง Covid-19

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศแจ้งบัณฑิตและผู้ร่วมงานทุกท่าน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กำหนดการและขั้นตอนการคัดกรอง Covid-19

Read more

กสศ. ร่วมกับธนาคารโลก (The World Bank) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบสำรวจเพื่อวัดทักษะการทำงานของกลุ่มประชากรวัยแรงงานของประเทศไทย

กสศ. ร่วมกับธนาคารโลก (The World Bank) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบสำรวจเพื่อวัดทักษะการทำงานของกลุ่มประชากรวัยแรงงานของประเทศไทย

Read more